Skip to main content

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEVERHUIZEN.NL

Laatst bijgewerkt op [23-11-2023]

 1. Algemeen
  1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website Energieverhuizen.nl (hierna “de website”) en alle daarmee verband houdende diensten.
 2. Dienstverlening
  2.1 Energieverhuizen.nl is een vergelijkingssite voor energieleveranciers. De website biedt gebruikers de mogelijkheid om energieleveranciers te vergelijken op basis van verschillende criteria.
  2.2 Het afsluiten van een energiecontract gebeurt op de website van de gekozen energieleverancier en valt niet onder de verantwoordelijkheid van Energieverhuizen.nl.
 3. Gebruikersvoorwaarden
  3.1 Door gebruik te maken van de diensten van Energieverhuizen.nl gaat de gebruiker akkoord met deze algemene voorwaarden.
  3.2 De gebruiker is verantwoordelijk voor het verstrekken van nauwkeurige en volledige informatie bij het gebruik van de website.
 4. Aansprakelijkheid
  4.1 Energieverhuizen.nl streeft ernaar accurate en actuele informatie te verstrekken, maar kan niet instaan voor de juistheid van gegevens van derden, zoals energieleveranciers.
  4.2 Energieverhuizen.nl is niet aansprakelijk voor schade of verlies als gevolg van het gebruik van de website of de informatie daarop.
 5. Intellectueel eigendom
  5.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en de daarop gepresenteerde informatie behoren toe aan Energieverhuizen.nl.
  5.2 Het is de gebruiker niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Energieverhuizen.nl de inhoud van de website te kopiëren, verspreiden of anderszins te gebruiken.
 6. Wijzigingen
  6.1 Energieverhuizen.nl behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden zullen op de website worden gepubliceerd.
 7. Toepasselijk recht
  7.1 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
  7.2 Geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Energieverhuizen.nl is gevestigd.

Door gebruik te maken van Energieverhuizen.nl verklaart de gebruiker deze algemene voorwaarden te accepteren.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met info@energieverhuizen.nl.